தயாரிப்புகள்
RVS58S-282K5R6ZN-01024

RVS58S-282K5R6ZN-01024

Incremental rotary encoder RVS58S-*******Z RVS58S-*******Z Safe rotary encoder, thanks to integrated functional safety Usable up to SIL 3 acc. to IEC 61508 TÜV certified Suitable as motor feedback s
பகுதி எண்: RVS58S-282K5R6ZN-01024
பிராண்ட்: PEPPERL+FUCHS

அளவுஅலகு விலை[USD]
4982 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
TVI50T-09BK2R6TN-01024

TVI50T-09BK2R6TN-01024

Incremental rotary encoder TVI50N-09BK0**T TVI50N-09BK0**T Sturdy and compact design Up to 1024 ppr 4.75 V ... 30 V with short-circuit proof push-pull output RS 422 functionality at 5 V operation
பகுதி எண்: TVI50T-09BK2R6TN-01024
பிராண்ட்: PEPPERL+FUCHS

அளவுஅலகு விலை[USD]
9089 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
TVI50T-09BK2R6TN-01000

TVI50T-09BK2R6TN-01000

Incremental rotary encoder TVI50N-09BK0**T TVI50N-09BK0**T Sturdy and compact design Up to 1024 ppr 4.75 V ... 30 V with short-circuit proof push-pull output RS 422 functionality at 5 V operation
பகுதி எண்: TVI50T-09BK2R6TN-01000
பிராண்ட்: PEPPERL+FUCHS

அளவுஅலகு விலை[USD]
10429 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
TVI50T-09BK2R6TN-00500

TVI50T-09BK2R6TN-00500

Incremental rotary encoder TVI50N-09BK0**T TVI50N-09BK0**T Sturdy and compact design Up to 1024 ppr 4.75 V ... 30 V with short-circuit proof push-pull output RS 422 functionality at 5 V operation
பகுதி எண்: TVI50T-09BK2R6TN-00500
பிராண்ட்: PEPPERL+FUCHS

அளவுஅலகு விலை[USD]
3877 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
TVI50T-09BK2R6TN-00360

TVI50T-09BK2R6TN-00360

Incremental rotary encoder TVI50N-09BK0**T TVI50N-09BK0**T Sturdy and compact design Up to 1024 ppr 4.75 V ... 30 V with short-circuit proof push-pull output RS 422 functionality at 5 V operation
பகுதி எண்: TVI50T-09BK2R6TN-00360
பிராண்ட்: PEPPERL+FUCHS

அளவுஅலகு விலை[USD]
3098 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
TVI50T-09BK2R6TN-00060

TVI50T-09BK2R6TN-00060

Incremental rotary encoder TVI50N-09BK0**T TVI50N-09BK0**T Sturdy and compact design Up to 1024 ppr 4.75 V ... 30 V with short-circuit proof push-pull output RS 422 functionality at 5 V operation
பகுதி எண்: TVI50T-09BK2R6TN-00060
பிராண்ட்: PEPPERL+FUCHS

அளவுஅலகு விலை[USD]
10013 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
TVI50T-09BK2A6TN-01024

TVI50T-09BK2A6TN-01024

Incremental rotary encoder TVI50N-09BK0**T TVI50N-09BK0**T Sturdy and compact design Up to 1024 ppr 4.75 V ... 30 V with short-circuit proof push-pull output RS 422 functionality at 5 V operation
பகுதி எண்: TVI50T-09BK2A6TN-01024
பிராண்ட்: PEPPERL+FUCHS

அளவுஅலகு விலை[USD]
8480 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
TVI50T-09BK0R6TN-01024

TVI50T-09BK0R6TN-01024

Incremental rotary encoder TVI50N-09BK0**T TVI50N-09BK0**T Sturdy and compact design Up to 1024 ppr 4.75 V ... 30 V with short-circuit proof push-pull output RS 422 functionality at 5 V operation
பகுதி எண்: TVI50T-09BK0R6TN-01024
பிராண்ட்: PEPPERL+FUCHS

அளவுஅலகு விலை[USD]
9365 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
TVI50T-09BK0R6TN-01000

TVI50T-09BK0R6TN-01000

Incremental rotary encoder TVI50N-09BK0**T TVI50N-09BK0**T Sturdy and compact design Up to 1024 ppr 4.75 V ... 30 V with short-circuit proof push-pull output RS 422 functionality at 5 V operation
பகுதி எண்: TVI50T-09BK0R6TN-01000
பிராண்ட்: PEPPERL+FUCHS

அளவுஅலகு விலை[USD]
6739 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
TVI50T-09BK0R6TN-00500

TVI50T-09BK0R6TN-00500

Incremental rotary encoder TVI50N-09BK0**T TVI50N-09BK0**T Sturdy and compact design Up to 1024 ppr 4.75 V ... 30 V with short-circuit proof push-pull output RS 422 functionality at 5 V operation
பகுதி எண்: TVI50T-09BK0R6TN-00500
பிராண்ட்: PEPPERL+FUCHS

அளவுஅலகு விலை[USD]
11603 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
TVI50T-09BK0R6TN-00200

TVI50T-09BK0R6TN-00200

Incremental rotary encoder TVI50N-09BK0**T TVI50N-09BK0**T Sturdy and compact design Up to 1024 ppr 4.75 V ... 30 V with short-circuit proof push-pull output RS 422 functionality at 5 V operation
பகுதி எண்: TVI50T-09BK0R6TN-00200
பிராண்ட்: PEPPERL+FUCHS

அளவுஅலகு விலை[USD]
7797 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
TVI50T-09BK0R6TN-00100

TVI50T-09BK0R6TN-00100

Incremental rotary encoder TVI50N-09BK0**T TVI50N-09BK0**T Sturdy and compact design Up to 1024 ppr 4.75 V ... 30 V with short-circuit proof push-pull output RS 422 functionality at 5 V operation
பகுதி எண்: TVI50T-09BK0R6TN-00100
பிராண்ட்: PEPPERL+FUCHS

அளவுஅலகு விலை[USD]
10175 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
paypal visa mastercard amex escrowpay dhl fedex paypost ems express
Top