தயாரிப்புகள்
6SL3220-3YE28-0AF0

6SL3220-3YE28-0AF0

SINAMICS G120X Rated power: 15 kW At 110% 60s, 100% 240 s Radio interference suppression filter for category C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Ambient temperature -20 to +45 °C Size: FSC Degree of p
பகுதி எண்: 6SL3220-3YE28-0AF0
பிராண்ட்: Siemens

அளவுஅலகு விலை[USD]
9629 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
6SL3220-3YE18-0AF0

6SL3220-3YE18-0AF0

SINAMICS G120X Rated power: 3 kW At 110% 60s, 100% 240 s Radio interference suppression filter for category C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Ambient temperature -20 to +45 °C Size: FSA Degree of pr
பகுதி எண்: 6SL3220-3YE18-0AF0
பிராண்ட்: Siemens

அளவுஅலகு விலை[USD]
4641 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
6SL3220-3YE24-0AF0

6SL3220-3YE24-0AF0

SINAMICS G120X Rated power: 7.5 kW At 110% 60s, 100% 240 s Radio interference suppression filter for category C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Ambient temperature -20 to +45 °C Size: FSB Degree of
பகுதி எண்: 6SL3220-3YE24-0AF0
பிராண்ட்: Siemens

அளவுஅலகு விலை[USD]
11091 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
6SL3220-3YE36-0AF0

6SL3220-3YE36-0AF0

SINAMICS G120X Rated power: 37 kW At 110% 60s, 100% 240 s Radio interference suppression filter for category C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Ambient temperature -20 to +45 °C Size: FSD Degree of p
பகுதி எண்: 6SL3220-3YE36-0AF0
பிராண்ட்: Siemens

அளவுஅலகு விலை[USD]
6400 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
6SL3220-3YE22-0AF0

6SL3220-3YE22-0AF0

SINAMICS G120X Rated power: 5.5 kW At 110% 60s, 100% 240 s Radio interference suppression filter for category C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Ambient temperature -20 to +45 °C Size: FSB Degree of
பகுதி எண்: 6SL3220-3YE22-0AF0
பிராண்ட்: Siemens

அளவுஅலகு விலை[USD]
9095 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
6SL3220-3YE32-0AF0

6SL3220-3YE32-0AF0

SINAMICS G120X Rated power: 22 kW At 110% 60s, 100% 240 s Radio interference suppression filter for category C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Ambient temperature -20 to +45 °C Size: FSD Degree of p
பகுதி எண்: 6SL3220-3YE32-0AF0
பிராண்ட்: Siemens

அளவுஅலகு விலை[USD]
3938 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
6SL3220-3YE26-0AF0

6SL3220-3YE26-0AF0

SINAMICS G120X Rated power: 11 kW At 110% 60s, 100% 240 s Radio interference suppression filter for category C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Ambient temperature -20 to +45 °C Size: FSC Degree of p
பகுதி எண்: 6SL3220-3YE26-0AF0
பிராண்ட்: Siemens

அளவுஅலகு விலை[USD]
9899 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
6SL3255-0AA00-5AA0

6SL3255-0AA00-5AA0

SINAMICS G120 Web Server Module
பகுதி எண்: 6SL3255-0AA00-5AA0
பிராண்ட்: Siemens

அளவுஅலகு விலை[USD]
5877 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
6SL3220-3YE34-0AF0

6SL3220-3YE34-0AF0

SINAMICS G120X Rated power: 30 kW At 110% 60s, 100% 240 s Radio interference suppression filter for category C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Ambient temperature -20 to +45 °C Size: FSD Degree of p
பகுதி எண்: 6SL3220-3YE34-0AF0
பிராண்ட்: Siemens

அளவுஅலகு விலை[USD]
7868 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
6SL3220-3YE14-0AF0

6SL3220-3YE14-0AF0

SINAMICS G120X Rated power: 1.5 kW At 110% 60s, 100% 240 s Radio interference suppression filter for category C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Ambient temperature -20 to +45 °C Size: FSA Degree of
பகுதி எண்: 6SL3220-3YE14-0AF0
பிராண்ட்: Siemens

அளவுஅலகு விலை[USD]
10554 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
6SL3220-3YE40-0AF0

6SL3220-3YE40-0AF0

SINAMICS G120X Rated power: 55 kW At 110% 60s, 100% 240 s Radio interference suppression filter for category C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Ambient temperature -20 to +45 °C Size: FSE Degree of p
பகுதி எண்: 6SL3220-3YE40-0AF0
பிராண்ட்: Siemens

அளவுஅலகு விலை[USD]
8139 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
6SL3220-3YE38-0AF0

6SL3220-3YE38-0AF0

SINAMICS G120X Rated power: 45 kW At 110% 60s, 100% 240 s Radio interference suppression filter for category C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Ambient temperature -20 to +45 °C Size: FSE Degree of p
பகுதி எண்: 6SL3220-3YE38-0AF0
பிராண்ட்: Siemens

அளவுஅலகு விலை[USD]
6229 பிசிக்கள் கையிருப்பில் உள்ளனவிநியோகங்களைச் சரிபார்க்கவும்
paypal visa mastercard amex escrowpay dhl fedex paypost ems express
Top